Zpět

Zápis ze schůze

Zápis ze schůze oddílu (zapsaný spolek)silového trojboje Litvínov Termín konání: 18 9.2016, 14.00 – 14.50 Místo konání: Fitness Flora Litvínov Počet účastníků: 10 z 15 členů Průběh jednání
1. Předseda oddílu Radim Kopal informoval o přijetí nových členů: Moniky Mrázkové, Tomáše Hájka a Tadeáše Serafína. 2. Předseda oddílu informoval, s odůvodněním změny, o změně názvu oddílu na SKST Litvínov, z.s. ( zapsaný spolek). 3. Dále byli přítomní členové seznámeni s novými stanovami spolku a se zápisem z valné hromady. 4. Dalším bodem byla informace o změně v poplatcích za oddíl a za jednotlivé členy pro ČSST (o navýšení poplatků) za kalendářní rok. 5. V tomto bodě jednání došlo k hlasování o dvou návrzích na členské příspěvky na rok 2017 a to: a) prvním návrhem bylo navýšení členského příspěvku na rok 2017 a člena na 300,- Kč b) druhým návrhem bylo ponechání stávajícího poplatku na člena a rok 200,- Kč. Hlasováním byla zvolena varianta b). Členské příspěvky na rok 2017 zůstávají 200,- Kč na člena. 6. Dalším bodem byla informace o podmínkách zvýhodněného využívání permanentního vstupného do Fitness Flora pro členy oddílu SKST na rok 2017. Radim Kopal přednesl dva návrhy a podmínky zvýhodněného vstupného pro aktivní členy oddílu. Zvýhodněné vstupné bude podmíněno minimálně účastí na 2 závodech (jako startující závodník) v roce 2016. 7. Na náklady oddílu jsou zadána do výroby tréninková trička s logem oddílu. Budou pro všechny členy oddílu v odpovídajících velikostech. Předseda vyzval účastníky k jejich nošení na tréninky. Zápis provedl: Petr Zamazal Zápis schválili: Radim Kopal a Dušan Švarcbach
vloženo: 19.09.2016 22:14 vložil: Petra


Zpět