Zpět

Zápis z valné hromady

Dne 22. 5. 2010 se uskutečnila v restauraci PACIFIC valná hromada oddílu SKST Litvínov.

 

VH se zúčastnilo 12 členů z 20 a 3 hosté. Důvodem VH bylo zvolení předsedy a místo předsedy oddílu. Tento bod se splnil hned po zahájení a členové jednohlasně zvolili předsedou nadále Radima Kopala a místopředsedu Dušana Švarcbacha.
 Pokračovalo se výroční zprávou předsedy, kde obeznámil členy, jak se oddíl za tříleté volební období rozvíjel. Členům bylo předloženo finanční vyúčtování a celorepublikové tabulky o bodování oddílu za rok 2008 až 2010.
 Dále se členové zavázali, že se do konce června pokusí sehnat sponzorské dary na zakoupení olympijské osy. Pokud se akce nezdaří, zakoupí se multifunkční lavice na dřep a bench.
 Závěrem byl obdarován Dušan Švarcbach za trenérské služby závodním opaskem, na který se složili členové, ale i nečlenové oddílu.
                                                                      
Tímto děkuji všem členům oddílu za účast na VH a těm, kteří se neomluvili, tak doporučuji, aby se zamysleli nad další účasti v oddíle.
 
                                                                                            R.Kopal
 

 

 
vloženo: 06.07.2010 20:06 vložil: Provozovatel


Zpět